ZABEZPIECZENIA PRZECIWEROZYJNE

Pokrycia przeciwerozyjne służą do ograniczenia skutków erozji powierzchniowej na skarpach i zboczach, spowodowanej przez opady deszczu i wiatr, oraz do zazielenienia i wspomagania rozwoju roślinności ochronnej.

Zabezpieczenia przeciwerozyjne 
i zazielenianie skarp

Jeśli Twój dom położony jest na wzniesieniu/nasypie, a prace ziemne i niwelacyjne nie pozwalały na inne ukształtowanie (wypłaszczenie) terenu i powstała skarpa, warto pomyśleć o jej zabezpieczeniu. Opady deszczu, wody gruntowe, a także wiatr (erozja wodna i wietrzna) często przyczyniają się do niszczenia budowli ziemnych i powstaje osuwisko.

Przy małych nasypach i niskich skarpach o niewielkim pochyleniu stosujemy odpowiednie zabezpieczenie w postaci geokrat, geosiatek, koszy gabionowych, geomateracy, biomat i biowłóknin, które zmniejszają ilość gruntu spłukiwanego z powierzchni skarpy i chronią ją przed zniszczeniem.